Levanger fagskole

Vi tilbyr følgende studietilbud ved Levanger fagskole:

Fagtilbud:

  • Veiledning
  • Rehabilitering
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Kreftomsorg og lindrende pleie

Høsten 2018 får vi i gang Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Kreftomsorg og lindrende pleie og Veiledning.

Oppstart alle studenter på gruppe 1: Mandag 27. august 2018 kl 0900 – 1500 på Levanger videregående skole. Oppmøte ved ekspedisjonen.

Oppstart alle studenter på gruppe 2: Torsdag 30. august 2018 kl 0900 – 1500 på Levanger videregående skole. Oppmøte ved ekspedisjonen.

Nyttig informasjon til våre studenter fra høsten 2018:

Mer informasjon om søkeprosess og studietilbudene i Trøndelag fylkeskommune finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/fagskole/

Sist oppdatert 06.07.2018