Levanger fagskole                 (høyere yrkesfaglig utdanning)

Levanger fagskole tilbyr følgende studier innen fagfelt Helse, fra høsten 2019.

  • Barsel- og barnepleie. Første samling torsdag 22. august (gruppe 2)
  • Kreftomsorg og lindrende pleie. Første samling torsdag 22. august (gruppe 2)
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Første samling mandag 19. august (gruppe 1)
  • Veiledning. Første samling mandag 19. august (gruppe 1)
  • Rehabilitering ble dessverre ikke satt i gang høsten 2019.

Samlingsdager for Emne 1, nye studenter Høst -19 - gruppe 1 og gruppe 2. 

Samlingsdager våren 2020

 

Annen informasjon om studiene:

  • Velkomstbrev er sendt ut 1.7.2019
  • Brev ang. rehabilitering som ikke blir igangsatt høsten 2019 sendt ut 5.7.2019
  • Hvis du har emne 1 fra tidligere, må du sende en skriftlig søknad om permisjon fra dette emnet. Når du får innvilget permisjon, kan du møte opp ved oppstart av emne 2, som vil bli i januar 2020.

Informasjon om studier Levanger fagskole har godkjenning for å kunne kjøre:

Søknadsfrist 15. april
Informasjon om søkeprosess og søknadsskjema finner du på www.vigo.no

Etter fristen 15. april, kan søknad sendes direkte til skolen. Siste frist 31. mai 2019.

Søknadsskjema Levanger fagskole høst 2019

Mer informasjon får du ved å henvende deg til avd.leder Marit Wang Eriksen 
tlf. 74 17 61 86 / 99 109 773
epost: marer@trondelagfylke.no 

Fagskolene i Nordland og Trøndelag   www.fagskoleint.no

Sist oppdatert 27.11.2019