Levanger fagskole                 (høyere yrkesfaglig utdanning)

Levanger fagskole tilbyr følgende studier.

Søknadsfrist 15. april 2020
Informasjon om søkeprosess og søknadsskjema finner du på https://www.samordnaopptak.no/info/

 

Samlingsdager våren 2020

Kreftomsorg og lindrende pleie og barsel- og barnepleie

Psykisk helsearbeid og rusarbeid og veiledning

Etter fristen 15. april, kan søknad sendes direkte til skolen. Siste frist 31. mai 2020.

Søknadsskjema Levanger fagskole  

Annen informasjon om studiene:

Hvis du har emne 1 fra tidligere, kan du sende en skriftlig søknad om fritak fra dette emnet. 

Mer informasjon får du ved å henvende deg til avd.leder Marit Wang Eriksen 
tlf. 74 17 61 86 / 99 109 773
epost: marer@trondelagfylke.no 

Fagskolene i Nordland og Trøndelag   www.fagskoleint.no

Sist oppdatert 23.01.2020