Levanger fagskole                 (høyere yrkesfaglig utdanning)

Levanger fagskole tilbyr følgende studier.

Søknadsfrist 15. april 2020
Informasjon om søkeprosess og søknadsskjema finner du på https://www.samordnaopptak.no/info/

 

Samlingsdager  2020

Samlingsdager høsten 2020 for 2 års studenter.pdf

Samlingsdager høsten 2020 Emne 1.pdf

 

Annen informasjon om studiene:

Litteraturliste emne 1.pdf

Hvis du har emne 1 fra tidligere, kan du sende en skriftlig søknad om fritak fra dette emnet. 

Mer informasjon får du ved å henvende deg til avd.leder Marit Wang Eriksen 
tlf. 74 17 61 86 / 99 109 773
epost: marer@trondelagfylke.no 

Fagskolene i Nordland og Trøndelag   www.fagskoleint.no

Sist oppdatert 01.07.2020