PP-tjenesten

PP-tjenesten kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for skolegangen/lærlingeløpet.

Eksempler kan være vansker i skolemiljø/på arbeidsplassen, for eksempel mobbing, angst, depresjon, sterk mistrivsel, familieproblemer, søvnvansker, spiseforstyrrelser, rusproblemer, vansker i forbindelse med seksualitet, fagvansker, lese- og skrivevansker, funksjonshemminger.
PP-rådgiveren har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke vil komme videre med mindre du har gitt tillatelse til det.
PP-tjenesten er gratis. Du får ikke fravær når du oppsøker PP-tjenesten.
  

Ansvarsområde:  Samtlige elever.

Ta helst kontakt med din rådgiver som kan formidle kontakt,
men  du kan også ta direkte kontakt.

 

Tlf: +4774176215
E-post: Runvo@trondelagfylke.no 

 

 

 

Sist oppdatert 10.04.2018