Elevenes egenbetaling

Hvilke satser gjelder for de forskjellige utdanningsprogrammene angående elevenes egenbetaling?