Oppfølgingstjeneste

Hva er oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten er for deg mellom 15 og 21 år, med rett til videregående opplæring som:
- Ikke har søkt videregående skole eller læreplass
- Avbrutt skolegang eller opplæring
- Ikke er i varig arbeid
- Har tapt retten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt. 

Alle som ikke er i opplæring eller i arbeid blir kontaktet av oppfølgingstjenesten. 

Hva kan oppfølgingstjenesten hjelpe deg med?
- Opplæring
- Arbeidspraksis
- Kombinasjon opplæring og arbeidspraksis
- Arbeid
- Karriereveiledning

Oppfølgingstjenesten
Tenker du på å slutte på skolen? Har du ikke har søkt videregående opplæring? Har du ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass?
Snakk med Ingvild Berre
Tlf:  +4774176136 
E-post: ingberv@trondelagfylke.no

 

 

 

 

   

Sist oppdatert 10.04.2018