PP-tjenesten

PP-tjenesten kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for skolegangen/lærlingeløpet.

PP-tjenesten skal hjelpe elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal bidra med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Ansvarsområde:  Samtlige elever.

Ta helst kontakt med din kontaktlærer som kan formidle kontakt,
men du, som elev, kan også ta direkte kontakt.

 

Tlf: +4774176215
E-post: Runvo@trondelagfylke.no 

 

 

 

Sist oppdatert 05.03.2020