Rådgivertjenesten

Rådgiver har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevenes sosiale, helsemessige eller andre forhold av privat karakter.

Hvis rådgiver mener at en elev er tjent med at slik informasjon bringes videre, vil dette kun skje når elevens og eventuelt foresattes tillatelse foreligger.

Rådgiver skal være til hjelp for elevene i skolesamfunnet, og skal blant annet:

  • Formidle studie- og yrkesorientering.
  • Gi rettledning i råd i forbindelse med valg av yrke og fag.
  • Veilede elever som måtte ha personlige eller sosial vansker som har betydning for skolearbeidet.
  • Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat karakter.
  • Samarbeide med eleven, foresatte, lærere, PPT, OT og andre for å løse eventuelle problemer.
  • Tilrettelegging overfor enkeltelever.
  • For eksempel lengre tid på prøver, bruk av særskilte hjelpemidler og lignende.
  • Siste søknadsfrist er 1. mars.
  • Elever som ønsker å slutte.

(Rådgiverne har normalt ikke lån/stipend som arbeidsområde.)

Alle rådgiverne har kontor i lærerskolebygget, 2. etasje i kontorfløya.

Bjørn Drægebø
Tlf: +4774176076
Mob: 990 32 559
E-post: bjodo@trondelagfylke.no

Laila Evjemo
Tlf +4774176162 
Mob: 920 51 205
E-post: laiev@trondelagfylke.no

Lillian Lüllau
Tlf +4774176172  
Mob: 936 18 000
E-post: lillul@trondelagfylke.no

Lars Tarjei Voll
Tlf +4774176165
Mob: 990 32 578
E-post: larvol@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 14.02.2020