Miljøteam

Miljøteamet består av Vegard og Frode. De skal være synlige og tilgjengelige for skolens elever og ansatte.

Frode og Vegard er også lærerutdannet og en del av ressursen går til undervisning, men de er i hovedsak miljøveiledere. De har kontor (Kroken) i L-bygget, og døra er stort sett alltid åpen. 

  • de har et blikk for de elevene som trenger å bli sett litt ekstra. Motiverer, støtter og er samtalepartnere for elever som ønsker og trenger det.
  • arrangerer hybeltreff for skolens hybelboere og har et ekstra blikk for de som bor alene.
  • de bistår elevene med konfliktløsning, bolig, økonomi og små og store utfordringer som dukker opp i hverdagen og som påvirker elevens læringsmiljø. 
  • de jobber med trivelstiltak på skolen

Dere kan også nå oss på Messenger

 

Frode: +4799591541

Vegard: +4746760075

Sist oppdatert 17.03.2020