Invitasjon informasjonsmøter høsten 2018

Bibliotek.jpg

Informasjonsmøter for foreldre/foresatte og elever. Vg1 onsdag 12. september og Vg2 yrkesfag torsdag 13. september. Møtene foregår i skolens kantine. Egne møter for hybelboere fra kl 1800.

Invitasjon til informasjonsmøter for foreldre/foresatte og elever:

 • Vg1. Onsdag 12. september 2018 kl 1900.
  • Foreldre/foresatte til hybelboere inviteres sammen med elevene til eget møte fra kl 1800 i kantina
 • Vg2. Yrkesfag. Torsdag 13. september 2018 kl 1900.
  • Foreldre/foresatte til hybelboere inviteres sammen med elevene til eget møte fra kl 1800 i kantina

Program for informasjonsmøtene:

 • Velkommen til skolen
 • Presentasjoner skoleledelse og elevtjenestene
 • Fraværsordning
 • Satsinger 2018-2019
 • Skolearena - foreldretilgang
 • Canvas
 • Skolens arbeid med rus. Her deltar også politiet og ungdomskontaktene i kommunen.
 • Klassevise samlinger.

Elevene får med seg invitasjonene heim. På- eller avmelding skjer til kontaktlærer senest fredag 7. september.

Sist oppdatert 30.08.2018