Oppstart over jul

hurtigtest (1).png

Skolen leverer ut hurtigtest til alle elever når vi starter opp igjen 4. januar.

Hurtigtesten skal gjennomføres i 1. time på klasserommet. Ved positiv hurtigtest, er kommunens retningslinjer at du isolerer deg og du bestiller en PCR-test på Rinnleiret.

Om bruk av hurtigtester

Kommunen har falt ned på at selvtesting er den beste måten å utøve hurtigtesting på. Dette er også anbefalt av FHI.

Slik gjør du: 

  • Før pinnen 2 cm inn i nesen, roter 4 ganger mot neseveggen, i begge nesebor
  • Sett pinnen i røret, klem og vri 5 ganger, klem også godt når du drar ut pinnen
  • Sett dråpetelleren på røret
  • Drypp 4 dråper på testenheten
  • Vent i 15-30 minutter på resultat
  • Strek ved C og T er POSITIVT resultat
  • Strek ved C er NEGATIVT resultat

Trondheim kommune har laget en video av hvordan du tester, den finner du her