Demokratiuka

Demokratiuka.jpg

Fellesskap, medborgerskap og tilhørighet er grunnleggende for demokratiet. Uke 36 er demokratiuke på Levanger videregående skole.

Mandag 6. september

Skolevalg
  • Alle elever avgir sin stemme
  • Resultatet publiseres i media

Tirsdag 7. september

Mulighet for forhåndsstemming mellom kl. 10:00 - 12:00

 

Onsdag 8. september

Arrangement i kantina for VG1 YF, VG1 MK og 2ST. Resten av klassene følger med på en live stream på skolens YouTube-kanal

  • 11:50  Danceoppvisning av Convinz Crew
  • 12:00  Foredrag av Sofie Rosten Løvdahl - Ekstremisme, radikalisering og 22. juli
  • Spørsmålsrunde i etterkant med bruk av mentimeter

Fredag 10.september

Demokratiquiz