Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen 2023.png

Elevundersøkelsen på Levanger videregående skole foregår i perioden 6. november - 8. desember, og skal gjennomføres i alle klasser.

Informasjon til foresatte

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

For elever med lese- og skriveutfordringer er det mulig å få lest opp spørsmålene og svaralternativene i undersøkelsen. For å unngå å forstyrre andre må elevene bruke øretelefoner. Undersøkelsen finnes også på flere ulike språk. Eleven velger selv språk etter innlogging. Elevundersøkelsen finnes på: norsk (bokmål og nynorsk), nordsamisk, engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali og ukrainsk. Det er mulig å få opplest spørsmålene på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet (Udir's hjemmeside)

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål om undersøkelsen.

Grethe Elianna Friedrich

Rektor, Levanger videregående skole