Falske TikTok-kontoer

Kopi av Kopi av FALSKETIKTOK.png

Flere av våre videregående skoler i Trøndelag opplever at det er opprettet falske kontoer på TikTok i skolens navn. Kontoene benytter fylkeskommunens logo. Innholdet går fra det mer uskyldige til uthenging av ansatte og elever. Dette er dessverre en trend vi ser flere steder i landet.

Ingen av de videregående skolene i Trøndelag har opprettet egne kontoer på TikTok. Vi oppfordrer alle som oppdager slike kontoer til å varsle fra og å rapportere siden. Jo flere som rapporterer en side på TikTok, jo større er sjansen for at den blir stengt av leverandøren.

Vi vurderer fortløpende anmeldelse av slike sider, basert på alvorlighetsgraden i det som legges ut.