Foresattemøter

FORESATTEMØTER VG1 VG2.png

Det arrangeres møter for foresatte og elever slik:

 

  • Vg1, alle klasser: Tirsdag 14. september kl. 18:00 i kantina. Deretter klassevise møter. Foresatte og elever som er hybelboere inviteres til eget formøte kl. 17:30 i auditoriet

 

  • Vg2, alle klassene: Onsdag 15. september kl. 18:00 i kantina. Deretter klassevise møter. Foresatte og elever som er hybelboere inviteres til eget formøte kl. 17:30 i auditoriet

Program

Del 1: I skolekantina
  • Velkommen til skolen
  • Presentasjoner: Skoleledelse og elevtjenestene
  • Satsinger 2021-2022
  • Fraværsregler
  • Foresattetilgang til Everyday
  • Korona

Del 2: Klassevise samlinger på klasserom