Ledig studieplass

Levanger fagskole (Høyere yrkesfaglig utdanning) - Veiledning helse og omsorg

Vi har ledige plasser på studiet Veiledning for helse og omsorg.

Mer informasjon om studiet finner du her: https://web.trondelagfylke.no/levanger-videregaende-skole/Andre_utdanningstilbud/levanger-fagskole/

Hvis du ønsker plass, ta kontakt med avd.leder Marit Wang Eriksen 
tlf. 74 17 61 86 / 99 109 773
epost: marer@trondelagfylke.no 

Søknadsskjema Levanger fagskole høst 2019 skrives ut, og kan sendes inn til skolen på samme e-post, sammen med dokumentasjon på skolegang og praksis.