Følg med her for oppdatert informasjon

Levanger VGS åpner skolen 27. april, det gjelder for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

24. april

Da ønsker vi elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2, velkommen til skolen på mandag 27. april.

16. april

27. april åpner skolen for noen elever. Det gjelder elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Over helga kommer det informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.

24. mars

Myndighetene har bestemt at skolen holder stengt til over påske. LVGS fortsetter med hjemmeundervisning, og skolen er trygg på at vi, sammen, skal takle denne uvanlige situasjonen. Minner om at de fleste av våre ansatte og elever er i karantene fram til fredag. Etter den tid er anbefalingen krystallklar: følg myndighetenes råd.

17. mars

Skolens elevtjeneste står til rådighet for dere elever og foresatte. Uansett hva du har på hjertet ta kontakt, så hjelper vi deg. 

SKOLEHELSETJENESTE

MILJØTEAM

RÅDGIVERTJENESTEN

OPPFØLGINGSTJENESTEN

PP-TJENESTEN

SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR

15. mars

Melding fra Levanger kommune:

Alle elever og ansatte på Levanger videregående skole er i karantene. Det betyr at ELEVEN SKAL VÆRE HJEMME og ikke ha kontakt med andre enn dem de bor sammen med. De eleven bor sammen med er ikke omfattet av karantene. Likevel bør ALLE INNBYGGERE i størst mulig grad holde seg hjemme

15. mars

Info til alle fra fylkeskommunen

13. mars 

OBS!
Etter samråd med kommuneoverlegen er nå alle elever og ansatte ved Levanger videregående skole satt i hjemmekarantene.

Karantenen har en varighet på 14 dager i fra den dagen du ble satt i karantene.

Elever og ansatte som er i karantene skal være i karantene i 14 dager fra den dagen de ble satt i karantene.

Dette gjelder ikke husstandsmedlemmer.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.

 

13. mars

Fredag 13.03 ble det påvist Korona-smitte hos to nye elever på Levanger VGS. Det er en elev fra 3STA og en elev fra 3STF. Skolen har informert alle de som nå må i karantene.
 
Det er pr nå påvist Korona-smitte på totalt fire elever på LVGS.
 
Ved spørsmål kan dere ringe assisterende rektor, Grethe Friedrich, på 93440078.

 

12. mars

Skolen er stengt inntil videre. Opplæringen ivaretas ved bruk av Canvas. Alle elever har plikt til å følge lærernes instrukser og følge opp skolearbeidet. 

Skolen er åpen følgende tidspunkt for ev. henting av bøker og andre læremidler:

fredag 13. mars 10:00 - 14:00
onsdag 18. mars 10:00 - 14:00

Bruk hovedinngang mot Sundet. Informasjon oppdateres kontinuerlig på denne siden.

Fylkeskommunen har kommet med informasjon til elever og foresatte, link under:

Informasjonsbrev til elever og foresatte

 

11. mars 10:07

Levanger VGS er stengt til og med fredag.

En ny elev på skolen har testet positiv på Korona-virus. Skolen har, i samråd med kommuneoverlegen og fylkesdirektør for utdanning, besluttet at skolen stenges. Elever som er sendt hjem skal holde seg borte fra skolen og utplasseringsbedrifter til og med fredag, men de er IKKE i karantene pr nå. De elevene som blir satt i hjemmekarantene får en egen beskjed om dette. Har du influensasymptomer skal du ta kontakt med fastlege.

Opplæringen til elevene blir ivaretatt ved bruk av Canvas.

 

Alle arrangementer i skolens lokaler er avlyst. Dette innebærer også aktivitet i Levangerhallen.

 

11. mars 09:44

Levanger VGS er stengt fram til og med fredag. Mer informasjon kommer.

10. mars 17:00

Flere elever på Levanger Videregående skole blir satt i hjemmekarantene.

Etter samråd med kommuneoverlegene i Levanger og på Frosta har det blitt besluttet at elever med hjemstedsadresse, Frosta, blir satt i hjemmekarantene resten av uka.

06. mars 14:50 - Oppdatering fra kommuneoverlege, Tommy Rehn:

Status Levanger kommune

Det er per 06.03.20 ikke påvist koronasmitte hos innbyggere i Levanger kommune. Flere personer har imidlertid fått påvist Koronavirus i Frosta kommune. Som følge av smitten på Frosta er elever ved flere klasser ved Levanger videregående satt i karantene, da en av de smittede på Frosta er elev der. Dette for å unngå eventuell videre smitte av viruset. Det samme gjelder enkelte andre som enten bor eller arbeider i Levanger og som har er definert som nærkontakter til bekreftet smittede på Frosta. 

Alle som er satt i karantene, nå eller frem i tid, skal forholde seg til regler for hjemmekarantene som finnes her. Dette er også beskrevet lenger ned i dette dokumentet.

Kommunen følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere et større utbrudd om det skulle komme. Kommunen samarbeider med omliggende kommuner, legevakta, fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag for å samkjøre den lokale beredskapen.

Generelle råd og kontaktpunkt

Følg hygienerådene
De beste grep for å unngå smitte er hyppig håndvask (eventuelt spriting av hendene) og at man hoster i hoster i engangstørkle eller i albukroken. Er man syk bør man holde seg hjemme. Kort og godt mer av det vi allerede vet er viktig.

Koronatelefon

Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til dette? Ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Ved smittemistanke

Ring legevakten på 116117. Ring først – ikke møt opp direkte.

(Om du får tastevalg «4» for «koronaspørsmål» skal du IKKE taste 4, men heller vente på svar) 

Reisende som har vært i områder med lokal smittespredning skal ringe Legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset. Man vil der få instruks om hva en gjør videre. Syke skal isolere seg hjemme med mindre de får annen beskjed av helsepersonell. Nærkontakter til bekreftet smittede blir ilagt 14 dagers karantene. Om en er i karantene og utvikler luftveissymptomer som hoste, pustebesvær eller feber, skal en ringe 116117.

Om du ikke får svar på legevakt 116117, kontakt ditt fastlegekontor per telefon

Arrangement

Levanger kommune ser foreløpig ikke grunn til å avlyse planlagte arrangement i offentlig eller privat regi. Om man er tvil rundt et arrangement kan kommuneoverlege kontaktes på tlf 917 09 403 eller per mail tommy.aune.rehn@levanger.kommune.no

Konkrete råd og informasjon til Levanger videregående skole

Generelt

Levanger kommune mener det foreløpig ikke er grunn til å holde friske ungdommer hjemme fra skoler, med unntak av karantener der det er aktuelt. Dette i tråd med råd fra nasjonale helsemyndigheter. Etter det vi vet i dag er det heller ikke grunnlag for å si at skoler har vesentlig betydning for smittespredningen i samfunnet.

Når vi setter noen i karantene betyr det ikke at ungdommen eller den ansatte er syk, men at en holdes hjemme i en periode etter føre var-prinsippet med tanke på å redusere smittepotensialet. 

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barn og ungdom ser ut til å bli smittet i mindre grad og bli mindre syke enn den eldre delen av befolkningen. Det er likevel viktig at både ansatte og elever har lav terskel for å holde seg hjemme fra skolen/jobb om en har luftveissymptomer.

Om karantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på koronavirusinfeksjon, men som har hatt nær kontakt med person som er bekreftet smittet (nær kontakt defineres ut fra kriterier gitt av FHI, vurderes av kommuneoverlege, som så gir beskjed om karantene). Dette er tilfellet for de som er satt i karantene ved Levanger vgs.

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Nærkontakter uten symptomer ansees å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Det er viktig at elev og foresatte er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber, som debuterer i perioden fra tirsdag 3. mars til mandag 16 mars. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle, og skal kontakte 116117 for å avtale tid og sted for testing. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges (se siste lenke nedenfor).

Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt i karantene

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer. Vi anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissymptomer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme frem til avklaring.

Nyttige lenker

Oppdatert 6. mars 09:00:

En elev ved Levanger videregående skole har testet positivt på Korona-virus.

Håndtering av virusutbruddet skjer i tett samarbeid med helsevesenet.

 
Følgende tiltak er satt i gang:

Alle elever, grupper og lærere som har vært i nær kontakt med den smittede eleven i 2STA, mandag 2.mars, er varslet og foreløpig satt i hjemmekarantene.

Utover dette går skolen som normalt. Lærere orienterer om dette i klassene de underviser i. 

Elever og ansatte som har influensalignende symptomer må holde seg hjemme og ta kontakt med egen fastlege.

Rektor er jevnlig i kontakt med kommunelege og avdeling Utdanning om tiltak, og pr. nå er beskjeden at vi driver skole som vanlig.

 

Div info:

Folkehelseinstituttet sier følgende: 
«Med bakgrunn i dagens kunnskap og erfaringer fra andre land anser Folkehelseinstituttet ikke at det er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager. Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild.»

Med utgangspunkt i informasjonen over og råd fra kommunelege bør elever med nedsatt immunforsvarsevne kontakte sin fastlege for råd, og ellers følge med på informasjon fra folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Informasjon om midlertidige endringer i fraværsreglementet ut skoleåret.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen:https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).