Ordinære fraværsregler fra 11. oktober

pexels-photo-5905448.jpeg

De ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober. Det betyr at etter høstferien kan elevene ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa.

Dokumentert fravær av helsegrunner skal fra etter høstferien også igjen føres på vitnemålet, og da benyttes fraværskode «Dokumentert». Fraværskode «Midl kode syk» kan ikke lenger benyttes etter høstferien.

Les mer om de ordinære fraværsreglene her:

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune