Slik gjør vi det etter jul på ST og PB

julLVGS (3).png

Her kommer info om hvordan vi organiserer ST og PB på rødt nivå etter jul. For å kunne drive avdelingen i tråd med UDIR sine føringer er vi nødt til å redusere antallet elever som til enhver tid er på skolen. Hovedstrukturen er tilnærmet lik den vi hadde i januar 2021.

Vi deler elevene på ST og PB i to grupper som alternerer med undervisning på skolen og hjemme:
Vg1 ST + PB
Vg2 + Vg3 ST

 

Timeplanene struktureres etter oddetallsuker og partallsuker 

oversikt