DATAMASKINER FOR ELEVER I TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

IKT
Bilde av pc

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin, som må oppfylle noen tekniske minstekrav beskrevet på www.trondelagfylke.no/elevpc, eller du kan kjøpe en subsidiert PC av fylkeskommunen som oppfyller disse kravene og inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

To valgmuligheter

Som ny elev høsten 2022 vil du altså ha to valgmuligheter:

Valg A – Ta med din egen datamaskin
Valg B – Kjøpe PC gjennom fylkeskommunen


Det er viktig at dette valget tas i god tid før skolestart slik at du har nødvendig datautstyr klart til skolestart. Før du eventuelt velger alternativ A (ta med egen datamaskin) må du kontrollere at maskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved det utdanningsprogrammet du skal begynne på.

Bestillingsportalen hvor du kan kjøpe PC av fylkeskommunen åpner i starten av juli 2022.
Du finner lenke til denne på www.trondelagfylke.no/elevpc

Du bør imidlertid vente med å bestille til etter andre inntaket ca. 7.august dersom:

  • du er usikker på om du skal begynne på videregående skole
  • du skal søke på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og arkitektur og er usikker på om du får plass (elever på disse utdanningsprogrammene får anledning til å bestille en utvidet modell)

Kjøper du PC av fylkeskommunen koster det deg totalt 3 ganger det årlige minste utstyrsstipendet som elever i videregående skole kan få (krever søknad til Lånekassen). Fylkeskommunen subsidierer det resterende beløpet. Dersom du kjøper en datamaskin gjennom en vanlig forhandler, gir vi ikke støtte til dette. Alle med ungdomsrett har imidlertid rett på utstyrsstipend fra Lånekassen.

Du kan lese mer om ordningen og modellene som tilbys her:

www.trondelagfylke.no/elevpc


Med vennlig hilsen

Trøndelag fylkeskommune