Rødt nivå

Regjeringen bestemte søndag 3.januar kl. 18.00 at det skal innføres rødt smittevernnivå ved alle de videregående skolene i landet frem til 18. januar.

Dette betyr at ingen elever skal møte opp fysisk på skolen i morgen 4. januar. I løpet av mandagen vil hver enkelt skole sende ut informasjon til alle elever om hvordan opplæringa skal gjennomføres framover.

Mer informasjon om forsterkede smitteverntiltak under rødt smittevernnivå finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Med vennlig hilsen

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning