Uke 1 og 2

Organisering av undervisning.

Hovedregelen er at alle YF (yrkesfagsklasser), MK (medier og kommunikasjon) TOPA (særskilt tilrettelagt opplæring), GK (grunnkompetanseklassen) og VO (voksenopplæringsklasser) møter på skolen til alle timer.

 

For elever på ST (studiespesialisering) gjelder følgende:

Vg1 møter på skolen onsdag 6. januar, fredag 8. januar, mandag 11.januar, tirsdag 12.januar og torsdag 14.januar

Vg2 møter på skolen tirsdag 5. januar, torsdag 7. januar, onsdag 13. januar og fredag 15.januar

Vg3 møter på skolen tirsdag 5. januar, torsdag 7. januar, onsdag 13. januar og fredag 15.januar

Påbyggingsklassene møter på skolen onsdag 6. januar, fredag 8. januar, mandag 11.januar, tirsdag 12.januar og torsdag 14.januar

Avvik fra dette vil bli varslet på canvas/ SMS