Ung-HUNT COVID

HUNT (1).png

Se hjemmesiden til helseundersøkelsen: https://www.ntnu.no/hunt/ungcovid

Se brosjyre: Ung-HUNT COVID

Info fra HUNT: 

Invitasjon sendes ut med SMS til alle som er registrert som elever i VG-skoler i Trøndelag. SMSen inneholder påloggingsinformasjon som gir tilgang til spørreskjemaet.

Skolen stiller en skoletime til disposisjon, slik at eleven kan fylle ut spørreskjemaet. Dette kan gjøres til forskjellige tidspunkt i hver enkelt klasse i løpet av ukene 21-23, men alle elevene skal ha fått påloggingsinfo i starten av denne perioden.

 I praksis vil dette foregå som følger:

  • Elev skriver inn www.hunt.no/ungcovid i nettleseren på sin PC
  • De kommer til en informasjonsside med lenke til spørreskjemaet
  • Da de trykker på lenken blir elevene bedt om å skrive inn ID og PIN kode fra SMSmeldingen fra oss
  • Spørreskjemaet startes så opp for denne eleven, og de gjennomfører