Teknisk allmennfaglig utdanning - TAF

Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som fører til fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Hva er TAF?

Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi og lærekontrakt i en lærebedrift. Dette fører fram til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning. Avhengig av hvilken bedrift som gir tilbudet om lærekontrakt er flere lærefag aktuelle, eksempelvis industrimekaniker, sveiser, platearbeider, industrirørlegger, fagoperatør i produksjonsteknikk med flere.

TAF og videre studier

Hvorfor velge TAF?

Industrien ønsker fagarbeidere og ingeniører med god teoretisk og yrkesfaglig kunnskap på høyt nivå. TAF-utdanningen gir et spesielt godt teorigrunnlag for videre studier. Fremtidige ingeniører med bakgrunn i TAF-utdanningen vil ha yrkeserfaring fra faget kombinert med allsidig kunnskap om bedrift og fag. Med TAF-utdanningen vil du imøtekomme krav om god praktisk og teoretisk kompetanse i arbeidslivet. Gjennom denne ordningen vil du få en utdannelse som fører fram mot fagbrev, samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse som muliggjør videre utdanning gjennom høyskoler og universitet. Med spesiell studiekompetanse menes her de krav som stilles for opptak til aktuell høyere teknisk utdanning.

Organisering av opplæringa

Utdanninga organiseres ved et samarbeid mellom Levanger videregående skole, Opplæringskontoret for Teknologifag i nord i Trøndelag (OTEK) og lokale teknologibedrifter. Den praktiske opplæringa foregår i skole og bedrift, mens den teoretiske delen i skolen. Opplæringa er organisert slik at elevene/lærlingene veksler kontinuerlig mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du elev og de siste 2 årene er du lærling med lærekontrakt.

Elevene/lærlingene har læretid dvs. arbeid 4 uker hver sommerferie. I tillegg arbeider de i bedriftene i høst- og vinterferie, på planleggingsdager og lignende. Disse dagene inngår også i læretiden. Når utdanningen er avsluttet med eksamen og fagprøve vil du kunne velge om du ønsker å søke høyere utdanning eller å satse på fagarbeiderjobb. Elever/lærlinger mottar lønn og får i noen grad dekt utgifter til skolemateriell og arbeidstøy av bedriftene. (lærlingelønn for 2 år fordelt på 4 år).

Søknad og inntak

Elever fra 10.klasse på ungdomsskolene kan søke TAF. Søknaden skal sendes til Trøndelag fylkeskommune på https://www.vigo.no/ på vanlig måte.

Inntak til TAF medfører tidlig formidling til lærlingplass, dvs at de som tas inn er garantert lærlingplass 2 år før lærekontrakt inngås. Dette innebærer at det er de aktuelle lærebedriftene som avgjør hvem som får plass på bakgrunn av poeng og intervju der det bl.a. stilles minimumskrav til karakter 5 i matematikk og naturfag. For øvrig legges det vekt på interesser og gode karakterer i alle fag.

Se forøvrig presentasjon for Hjemmesiden TAF informasjon 2018.pdf

Sist oppdatert 30.11.2018