Design og håndverk


På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor programområdet du valgte på Vg1.

Du lærer

 • tradisjonelle håndverksfag
 • bruk og utforming av ulike materialer
 • utvikling av ideer til ferdig produkter
 • design og visuelle uttrykk
 • videreutvikling av kreative ferdigheter
 • kunst og kultur

Du bør være

 • kreativ
 • estetisk anlagt
 • interessert i å arbeide med hendene
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Du kan bli

 • aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør
 • urmaker, gull- eller sølvsmed
 • buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer
 • møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger
 • keramiker, skomaker eller smed
 • interiørkonsulent eller utstillingsdesigner
 • fotograf, mediedesigner eller mediegrafiker

Arbeidssteder

 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • forskjellige typer forretninger
 • industribedrifter eller servicebedrifter
 • skole, SFO eller helseinstitusjoner
 • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Design og håndverk

  Dersom du er skapende og liker å jobbe med hendene, kan denne utdanningen være valget for deg. Med design og håndverk åpner du dører inn til mange spennende yrker.

  Her vil du få utviklet dine kreative evner og estetiske sans. En stor del av opplæringen består i å arbeide praktisk med ulike materialer, redskaper og teknikker. Her må man like å jobbe selvstendig, men også sammen med andre.

  Utdanningen vil gi deg stor faglig bredde – både håndverksmessig og kulturhistorisk. Fordypningsprosjekter er en mulighet til å bli kjent med ulike yrker og fordype deg i det du synes er mest interessant. Det kan skje gjennom å være utplassert i en bedrift, opprette en egen elevbedrift eller velge et fordypningsområde.

  Når du er ferdig med utdanningen, er mulighetene mange. I løpet av skoletiden vil du nok ha funnet ut hvilken retning du har lyst til å gå, basert på dine egne interesser og ferdigheter.

  Se mer info på https://www.vilbli.no

 • Andre år

  Vg2 Design og tekstil

  Det å jobbe innenfor det tekstile fagområdet er både kreativt og nyskapende. Det vil kreves både tekniske ferdigheter og form- og fargesans. Du kan velge yrker innen tekstile tradisjoner og moteverden.

  På Vg2 Design og tekstil får du jobbe med egne ideer gjennom praktisk arbeid på egne verk. Undervisningen er prosjektorientert, og du får arbeide kreativt og selvstendig i forskjellige teknikker og tema. Du får også mulighet til å jobbe sammen med andre.

  Tekstilhåndverkere arbeider i yrker som spenner fra bekledning og søm til salmaker og møbeltapetsering, fra rene håndverksbedrifter til industri. Du kan blant annet lære å lage klær, sko, kostymer, møbler, interiør- og salmakerprodukter.

  Opplæringen skal bidra til kompetanse og erfaring fra arbeid med materialer, teknikker, verktøy og maskiner på fagområdet.

  Programfagene skal bidra til utvikling og videreføring av tekstilhåndverkstradisjoner.

  Les mer på https://www.vilbli.no/

  Vg2 Frisør

  Frisørfaget har lange tradisjoner og skal fylle behov for profesjonell utførelse av hårpleie og frisyredesign. Frisørfaget skal bidra til nyskaping gjennom orientering i internasjonalt perspektiv. Det skal gi forståelse for og erfaring med utvikling og produksjon av frisørarbeid på grunnleggende nivå.

  Opplæringen skal stimulere til kreativitet i utformingen av design, til problemløsning og valg av arbeidsmåter i frisørarbeidet. Opplæringen skal bidra til forståelse for forholdet mellom produksjon, ressursforvaltning, marked og økonomi. Opplæringen skal også bidra til oppmerksomhet på etiske problemstillinger knyttet til frisørfaget.

  I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med hår og hårprodukter, frisørverktøy samt grunnleggende teknikker. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial kompetanse og evne til kommunikasjon med kunder og fagpersoner fra ulike miljøer, og dermed legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i ulike sammenhenger.

  Les mer på https://www.vilbli.no/

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no