Annullering av norskkarakter

people-2557399_640.jpg

Viktig melding angående hva du gjør for å annullere/beholde eksamenskarakter i norsk hovedmål.

Torsdag 22. juni faller sensuren for norsk hovedmål. Det er ditt ansvar å finne ut hva du fikk i eksamenskarakter på eksamen i norsk hovedmål.

Alle elever (som tok eksamen) i 3STA, 3STB og 3ID, kan etter eget ønske få annullert  eksamenskarakteren i norsk hovedmål. Du må selv avgjøre om eksamenskarakteren skal

1)      annulleres og ikke føres på vitnemålet.

2)      beholdes på vitnemålet.

For å kunne ta et valg, bør du regne ut karaktersnittet med og uten eksamenskarakter i norsk hovedmål. Du legger sammen alle standpunkt- og eksamenskarakterer og deler på antall karakterer. Etterpå multipliserer du med 10. I tillegg kommer eventuelle tilleggspoeng.

Hvis du ønsker å beholde eksamenskarakteren i norsk hovedmål, må du sende beskjed til Helge Thun per e-post og fortelle at den skal beholdes. Hvis jeg ikke hører noe fra deg, vil karakteren annulleres.

Du må avgjøre dette så raskt som mulig etter at du har funnet ut hva du fikk på eksamen. Send epost til helth@trondelagfylke.no senest fredag 23. juni kl 09:00. Skriv til meg at karakter i norsk skal beholdes på vitnemålet. Får jeg ikke e-post fra deg angående eksamenskarakteren i norsk hovedmål, fjernes den fra vitnemålet.

Hvis skolen får beskjed på et senere tidspunktet, kan vi ikke garanteres at karakteren kommer på vitnemålet innen fristen skolen har for å sende vitnemålet videre til Norsk Vitnemålsdatabase.

Hvis du velger å klage på karakteren, gjelder ikke annulleringen hvis du blir misfornøyd med den nye karakteren etter klagebehandlingen.

Sist oppdatert 16.06.2023