Informasjon om norskeksamen 22. mai

malvik_skolen 2007 008_1_500pxl.jpg

Ved Malvik videregående skole opplevde vi en normal eksamensgjennomføring for våre elever den 22. mai 2023

Med normal eksamensgjennomføring mener vi at alle elevene hadde kommet i gang med sin eksamen innen kl. 09.10. Eksamensdagen forløp videre helt som normalt. Elevene fikk 15 minutter ekstra tid til eksamen som kompensasjon.

Det har i alle år kunnet skje uforutsette ting i forbindelse med oppstart av eksamen som har medført at enkelte elever har kommet i gang med eksamen i tidsrommet 9.00 – 9.15. Dette har alltid blitt løst med å gi ekstra tid til de berørte elevene.

Så lenge eksamensdagen deretter har forløpt normalt har vi aldri sett grunn til å lage noe ekstra oppmerksomhet rundt det vi regner som innenfor normalen av uforutsette hendelser som kan skje i løpet av en eksamensdag.

Mer informasjon om hvem som kvalifiserer til annullering av eksamen finner du i vedlagt informasjonsskriv. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med din kontaktlærer.

Hvis elever ønsker å sende ønske om annullering av andre årsaker, sender de selv egen søknad om dette. Se her https://skjema.udir.no/digiforms/htmlViewer?xsessiontag=1347799267

Mer informasjon finner dere i vedlagte PDF-dokument.

 

 

Sist oppdatert 05.06.2023