CovidHUNT

Korona virus.jpg

Ung-HUNT for elever i videregående skoler

Ung-HUNT COVID er ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Trøndelag sin Covid-19 relaterte undersøkelse (HUNT COVID).

Ved at du som elev er med i undersøkelsen, gir du et viktig bidrag til å forstå hvordan koronapandemien oppleves og kan påvirke ungdom. Resultatene fra undersøkelsen vil gi viktig informasjon om ungdoms hverdagsliv og livskvalitet, og er en mulighet for ungdom til å fortelle politikere, forskere og andre om sitt liv - både generelt og under koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres klassevis i løpet av uke 21.

Les mer i dette PDF-dokumentet.

Sist oppdatert 10.05.2021