Nyheter om koronaviruset

Korona virus.jpg

Siste nytt om tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å bidra til å stoppe smittespredning

Se på Trøndelag fylke sin nettside med oppdatert informasjon.

Ved adkomst til skolen benytter elevene en bestemt inngang. Før de går til klasserommet, skal de på et bestemt sted vaske/desinfisere sine hender. Dette skal de gjøre flere ganger om dagen. Etter at de er ferdig i et klasserom og skal over til et annet, skal de vaske pult og stol. Alle pulter står enkeltvis. Det er fjernet stoler/bord i kantina og elevene skal sitte i god avstand fra hverandre. Hver klasse/trinn benytter bestemte toalett.

En-meters regelen gjelder på hele skolen. 

Hvis det kommer besøk til skolen, skal besøkende registrere seg. Mer informasjon står på alle inngangsdører.

Informasjon på flere språk finner du her.

Sist oppdatert 21.10.2020