Nyheter om koronaviruset

Korona virus.jpg

Siste nytt om tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å bidra til å stoppe smittespredning

Se på Trøndelag fylke sin nettside med oppdatert informasjon.

Informasjon på flere språk finner du her.

Sist oppdatert 18.03.2020