Trusler mot skoler

Trusler.jpg

Flere ganger dette skoleåret har videregående skoler i Trøndelag mottatt trusler. Politiet følger opp hver enkelt trussel og advarer om at det å true skoler er straffbart og kan ende med erstatningsansvar.

Skoler mange steder i landet har mottatt trusler om vold, også flere trønderske skoler. De fleste truslene har kommet via sosiale medier eller internett, men det har også blitt oppdaget trusler skrevet på papir.

Alle truslene blir politianmeldt og fulgt opp. Konsekvensene kan bli alvorlige for den eller de som står bak truslene, selv om truslene ikke har blitt gjennomført.

Ser svært alvorlig på truslene

Så langt har alle skoler fortsatt skolehverdagen som vanlig etter oppfordring fra politiet som har vurdert hver enkelt situasjon.

- Som skoleeier har vi planer og rutiner for hvordan vi skal forholde oss i slike saker. Vi har vært i dialog med berørte rektorer, og forholdt oss til politiets anbefalinger, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Ifølge politiet er det å komme med trusler om vold mot skoler en svært alvorlig handling, også om det ikke er meningen å gjennomføre faktiske voldshandlinger. Trusler bidrar til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte ved skolene og i nærmiljøet.

Politiet minner også om at trusler mot samfunnsinstitusjoner er straffbart, og kan medføre erstatningsansvar.

Råd fra politiet

Politiet ber folk ta kontakt dersom de kommer over trusler, eller har informasjon om truslene skolene har mottatt.

Kommer du over en trussel, enten den ligger på et nettsted, sosiale plattformer eller på papir må du ikke røre den eller redigere den før politiet har fått beskjed og dere har avtalt hva som skal skje