Diverse skjema

writing-1149962_640.jpg

Her finner du informasjon om hva du kan søke på.

 

  • Søknad om særskilt tilrettelegging ved skriftlig eksamen - Søk på InSchool
  • Søknad om status som deltidselev - skjema
  • Søknad om godkjenning av  tidligere bestått eksamen - Søk på InSchool
  • Søknad om fritak fra vurdering i sidemål - Søk på InSchool
  • Søknad om fritak fra vurdering i kroppsøving - Søk på InSchool
  • Klage på sentralgitt skriftlig eksamen - Søk på InSchool
  • Skjema for egenmeding ved fravær -  Søk på InSchool
  • Samtykkeerklæring for elever over 18 år - Oppdater på InSchool

VilBli har også mange skjema (skoleruta, søknad - svar og regler samt diverse digitale skjema) som elever kan benytte. Her er det en lenke til skjema på VilBli

Sist oppdatert 07.08.2023