Diverse skjema

writing-1149962_640.jpg

Her finner du nytte skjema som du kan bruke.

Last ned ønsket skjema til din PC og fyll det ut. Send det så til skolens postmottak malvik.postmottak@trondelagfylke.no . Du kan også skrive ut skjema og levere det i skoles ekspedisjon.

  • Søknad om fri fra undervisningen - skjema
  • Søknad om særskilt tilrettelegging ved skriftlig eksamen - skjema
  • Søknad om status som deltidselev - skjema
  • Søknad om godkjenning av  tidligere bestått eksamen - skjema
  • Søknad om fritak fra vurdering i sidemål - skjema
  • Søknad om fritak fra vurdering i kroppsøving - skjema
  • Klage på sentralgitt skriftlig eksamen - skjema
  • Skjema for egenmeding ved fravær - skjema
  • Samtykkeerklæring for elever over 18 år - skjema
Sist oppdatert 05.11.2021