Elevheftet 2021/2022

hefte.png

Elevheftet for Malvik videregeånde skole (skoleåret 2021/2022) inneholder nyttig informasjon for din skolegang.

Her finner du informasjon om ordensreglementet som gjelder for alle skoler i fylket, Opplæringsloven § 9A om trygt og godt skolemiljø, rutiner for klage på opplæringen og klage på eksamen og standpunkt (ikke termin- eller prøvekarakterer), informasjon om fraværsgrense samt litt om eksamen og vitnemål.

Her finner du elevheftet i PDF-format.

Sist oppdatert 22.06.2021