Grønt nivå

Covid 19.jpg

Grønt nivå innføres fra og med mandag 17. januar 2022

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.  

Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå. 

For Malvik videregående skole betyr det at alle elever skal møte på skolen etter vanlig timeplan og at vi igjen kan blande grupper av både elever og lærere.

Miljøpersonale og elever fra A-team og TO vil komme ut i klassene igjen, og elever fra grunnskolen i Malvik vil inviteres inn i treningsledelse på idrett.

Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen tilsier det. 

Endringene trer i kraft fra midnatt natt til 15. januar. Det betyr at første mulige dag med endret tiltaksnivå er mandag 17. januar

Sist oppdatert 14.01.2022