SMART kurs

passengers-1150043_640.jpg

Vi starter opp med SMARTkurs i månedskiftet november/desember.

Kurset er gruppebasert, og egner seg for både gutter og jenter som har utfordringer rundt angst/press/psykisk helse/depresjon og er basert på kognitiv adferdsterapi.  

Kurset er gruppebasert og strekker seg over en periode på åtte samlinger, en dag i uka. Samlingene foregår på slutten av dagen, og legges til to ulike dager for å unngå at elevene er fraværende på samme tidspunkt hver uke.

Fint om dere informerer om tilbudet i klassene og henger opp/deler ut infoskrivet som ligger vedlagt.

Dersom dere vet om elever dette kunne passet for, eller får tilbakemelding fra elever som ønsker å delta så ta kontakt med meg eller Mirjam Espevik (kommunepsykolog). Aktuelle deltakere får en samtale med Mirjam for mer info/kartlegging før oppstart.

Mer informasjon finner du her (PDF-format)

Ved spørsmål; ta kontakt med en av oss  😊

Med vennlig hilsen
Christine Seeger

Sist oppdatert 27.10.2020