Skolen er stengt

stengt skole.jpg

Malvik videregående skole er inntil videre stengt til 13. april. Siden ble oppdatert 24. mars kl 18:00.

Opplæring og vurdering skal gjennomføres selv om skolen stenges. Opplæringen vil foregå digitalt. Det er viktig at elever følger med på beskjeder på Canvas og SMS og e-post.

Brev til alle foreldre og elever med informasjon om digital opplæring (også utsendt som epost). I utgangspunktet vil vi følge timeplanen for hver dag ved videoforelesninger og annet som foregår digitalt i sanntid.

Faglærerne vil legge ut opplegg og arbeidsplaner. Faglærer vil være tilgjengelig for elever på chat i tidsrommet for timene på timeplanen hvis ikke annet er avtalt. Hvis ikke pålagt arbeid leveres, får eleven ordensanmerkning som vanlig.

Ved sykdom, melder elever fra til faglærer.

Informasjonsskriv nr 2 fra fylkeskommunen angående digitalt.undervisning (per 24. mars).

 

 

Sist oppdatert 24.03.2020