Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

1_udir_logo.png

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta.

Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen

Sist oppdatert 07.10.2019