Heste- og dyrefag

Hestefaget

Video om heste og dyrefag

Heste og dyrefagpasser for deg som

  • ønsker mer kunnskap om hest
  • vil ha kunnskap på et sikrere hestehold
  • vil bli en bedre rytter og kusk
  • vil lære med om hobbyen din
  • ønsker å gå ut som lærling i hestefaget

Heste og dyrefag omfatter stalldrift, hesteaktiviteter og hestehold.

Stalldrift

Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Aktiviteter med hest

Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Hest og hestehold

Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Toppidrett Hest

Toppidrett er et 5-timers valgfag som tilbys på Vg1, Vg2 og Vg3.

Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest og er et unikt tilbud for dem som ønsker å konkurrere i sprang, dressur, islandshest kjøring eller trav.

Med toppidrett som valgfag har du mulighet til å ha hest på timeplanen gjennom 3 år på videregående og samtidig få generell studiekompetanse.

Elevene kan enten låne skolens hester, eller bruke private hester. I toppidrettsfaget kan elevene kan ri for egne trenere eller skolens trenere. Gjennom faget får man tett oppfølging og undervisning. Man utvikler seg som idrettsutøver og faget består av tre hovedemner, treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling.

Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring

Du oppnår

  • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

Fasiliteter

På Mære har vi en ny og moderne stall med 13 hestebokser. Stallen ble tatt i bruk høsten 2020. Vi har oppgruset paddocker med innlagt isolerte vannkar. Stallen har alle fasiliteter som vaskespilt og oppvarmet salrom. Vi har en stor ridehall med innvendig mål 33 x 70 meter. Vi har også en utebane med mål på 40 x 80 meter.

I tillegg har vi 4 bokser i kjelleren på saustallen, så til sammen er det plass til 17 hester på Mære. Stallen på Mære drives av elever som går turnus.

Oppstalling

Mære har ca 6 skolehester i stallen. De øvrige hesteboksene leies ut til elevhester. Elever på vg1 og vg2 blir prioritert. Stalleien kan variere fra år til år, men for skoleåret 2022/23 koster en stallplass 3.000,- kr pr mnd. Elevene får mulighet til å jobbe i stallen for redusert stalleie. Dette avtales med stallmester for hvert enkelt tilfelle. Se stallkontrakt for å se hva som er inkludert i leia

Sosiale medier, følg oss gjerne på 

Snapchat: maerehest

Instagram og facebook: mærehest

Kontakt vår stallmester:

Marit Lunnan
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 62 93 90 10 43 91

Dyrefaget

Dyrefag passer for deg som

  • Er glad i dyr og har interesse for andre dyr enn produksjonsdyra våre
  • Ønsker mer kunnskap om de vanligste kjæledyrene som hund, katt, fugler, fisk og gnagere
  • Vil bli bedre til å håndtere de vanligste kjæledyrene våre
  • Ønsker å gå ut som lærling i dyrefag og bli dyrefagarbeider

Dyrefag omfatter programfagene dyrelære og aktivitet, og drift og entreprenørskap

Dyrelære og aktivitet

Faget gir deg kunnskap om daglig og periodisk arbeid med dyr med fokus på helse, adferd og dyrevelferd. Det innbefatter stell og fòring av dyr, avl, reproduksjon, domestisering, sykdommer/lidelser, trening og håndtering.

Drift og entreprenørskap

Faget omfatter bl.a drift av skolens smådyravdeling, starte og drive en ungdomsbedrift og utferder til flere aktuelle bedrifter og mulige lærlingeplasser.  Faget gir deg kunnskap om markedsføring, kundebehandling, budsjett og regnskap, og gir elevene innsikt i avtaler og regelverk i arbeidslivet.

Du oppnår: 2 muligheter

1. Etter ferdig vg2 dyrefag kan du velge å gå 2 år som lærling i en bedrift. Etter 2 år som lærling og godkjent fagprøve har du fått fagbrev med tittelen dyrefagarbeider. Du kan feks da jobbe som dyreklinikkassistent, dyrebutikkmedarbeider, kennel, dyrehospital, dyreanlegg, familiepark og med forskning på dyr.

2. Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.

Fasiliteter

På Mære har vi en ny smådyravdeling med de dyrene vi vanligvis finner som kjæledyr i heimene rundt oss. Vanligvis har vi kaniner, marsvin, degus, chinchilla, hamster, akvariefisk, fugler og høns.

Det er også mulighet for å ha egne dyr oppstallet ved avdelingen.  

Elevene har 4 timer i uka med hund og da stiller skolen med hunder til formålet.

Følg oss gjerne på Snapchat; dyrefagmaere

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no