Bærekraftige menyer i offentlige kantiner

Økt kunnskap om bærekraftige måltider

Forprosjektet skal bidra til økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan offentlige kjøkken i Trøndelag Fylkeskommune og i trønderske kommuner kan legge om til bærekraftige menyer, med mer økologiske og lokale råvarer, sesongråvarer og grønt.

Kantinene ved Mære landbruksskole og Fylkes Hus på Steinkjer er valgt som piloter i forprosjektet, og vil få bistand fra Matvalget (link) i arbeidet med å endre menyer og tilbud. Erfaringene fra de to pilotkantinene ønsker vi å bringe videre til flere offentlige kantiner og storkjøkken i Trøndelag, i et hovedprosjekt.

Prosjektet omhandler også innkjøp og hvordan vi får brukt innkjøpsavtalene til å oppnå endring og nå målsettinger om økt andel økologiske og lokale råvarer, sesongråvarer og grønt.

Vi ønsker dessuten at prosjektet skal bidra til økt stolthet for det offentlige måltidet, mer måltidsglede, samt økt bevissthet om bærekraft. Å redusere matsvinnet er en viktig del av arbeidet.

Bakgrunn for satsingen

Satsingen har bakgrunn i nasjonale og regionale mål og strategier, samt FNs bærekraftsmål. En endring i måltidet vil gi måloppnåelse på en rekke samfunnsområder. På et overordnet plan handler det om bærekraftig produksjon og forbruk, lokal verdiskaping og folkehelse.

Som første region i Norge har Trøndelag i 2022 fått status som Europeisk matregion. Dette forplikter også til økt mobilisering for å oppnå en høyere andel lokalproduserte og økologiske matvarer, også i offentlige kjøkken.

Praktisk veiledning, kompetanseheving og inspirasjon

I tillegg til praktisk veiledning og kompetanseheving ved de to pilotkantinene, vil prosjektet legge til rette for en inspirasjonssamling i løpet av høsten 2022. På samlingen vil vi dele erfaringer fra forprosjektet, samt inspirere flere kantiner i Trøndelag til å gå i gang med tilsvarende endringsprosesser.

Ambisjonen på sikt er at alle offentlige måltider i Trøndelag skal bli bærekraftige og være med på å løfte Trøndelag som matregion.

 

PROSJEKTFAKTA

Prosjektnavn: Bærekraftige menyer i offentlige kantiner og storhusholdning i Trøndelag – et forprosjekt

Mål: Økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan legge om til bærekraftige menyer, med mer økologiske og lokale råvarer, sesongråvarer og grønt

Målgruppe: Offentlige kantiner og storkjøkken i Trøndelag

Start- og sluttdato: 01.04.2022 – 1.11.2022

Prosjektleder: Gunn Bratberg/Rita Natvig – Mære landbruksskole

Samarbeidspartnere i prosjektet: Trøndelag fylkeskommune, Økologisk Sør-Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag, Matvalget, Kantinenettverket i Trøndelag fylkeskommune, Skjetlein videregående skole