Skolehelsetjeneste

Nina-Langaas-Jordet.jpg

Helsesøster – samtalepart i skoletida

Her treffer du helsesøster:
Mobil 469 18 737
Epost nina-langaas.jordet@meldal.kommune.no

Helsesøster er til stede på skolen:
tirsdager kl. 08.00-11.30
torsdager kl. 10.30-14.00

Her kan elever få svar på det meste som angår helserelaterte temaer. Dette kan være: Prevensjon, rus, graviditet, kjønnssykdommer, mobbing, mistrivsel, spørsmål angående psykisk helse.

- Vi er en samtalepart som det er enkelt å komme i kontakt med. Her er timebestilling organisert ved at ledige timer markedsføres på postit-lapper på døra. Ta en lapp, og du har time, sier fagansvarlig helsesøster Nina Langaas Jordet i Meldal kommune som også har ansvar for helsesøstertilbudet ved Meldal videregående skole. Hun tar også imot timebestilling på sms via mobilnummer 469 18 737.

Helsesøster tilbyr ikke samtale eller konsultasjoner via mobil. Slike henvendelser går bare på avtalebestilling. Årsaken er at henvendelser løses best ved samtale ansikt til ansikt. Telefonhenvendelser og sms besvares i arbeidstida.

I tillegg til å være en samtalepart som kan gi råd og veiledning, kan også helsesøster bistå ved vaksinering og veilede videre inn i systemet mot lege, psykolog, fysioterapeut eller andre tilbud.

Helsesøstertjenesten har fagansvar for barn og unge mellom 0 og 20 år. Ved Meldal vgs opplever helsesøster at tjenesten benyttes av både jenter og gutter. Helsesøster har taushetsplikt og er her for brukerne.

Sist oppdatert 23.04.2018