Elevtjenesten

Elevtjenesten jobber med elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø, og skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for alle elever.

Elevtjenesten jobber blant annet med systemretta arbeid mot mobbing og seksuell trakassering, studie- og yrkesveiledning, samt tiltak ift tilretteleggingsbehov. Elevtjenesten samarbeider tett med kontaktlærerne, faglærerne og eksternt hjelpeapparat. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – Elevtjenesten har taushetsplikt.

Kontaktinfo leder:
Epost: annen@trondelagfylke.no,
tlf 74 17 64 57 / 928 06 935

Elevtjenesten består av følgende personer:

Leder for Elevtjenesten: Anne Sølberg Engstrøm

Rådgiver og Oppfølgingstjenesten (OT): Kjetil Johnsen

Helsesøster: Nina Langaas Jordet - mer informasjon om skolehelsetjenesten

PPT: Lisa Bruteig Olsen og Inge-Ernald Simonsen

Sist oppdatert 14.05.2018