Everyday for foresatte

isteveryday_folders.jpg

Vi ber alle foresatte registrere telefon og e-post i systemet så snart som mulig, slik at skolen kan kontakte foresatte.

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der kan foresatte se fravær, karakterer, individuelle opplæringsplaner, timeplan med mer.

Informasjon om foresatte er hentet fra Folkeregisteret.

Vi ber om at foresatte registrerer telefon og e-post i systemet så snart som mulig, slik at skolen lett kan kontakte foresatte.

Når du har logget inn i Everyday:
1. Klikk på Navnet ditt
2. Klikk på Personinfo
3. Klikk på blyant bak feltet Mobil
4. Klikk på Legg til
5. Skriv inn mobilnummer som du primært vil kontaktes på
6. Trykk Lagre

Du kan registrere flere telefonnummer ved å gjenta punkt 3 og klikk Legg til.

Registrer e-postadresse på samme måte som ovenfor ved å klikke på blyant bak feltet e-post.
(se videoguide nedenfor).

Tilgang til Everyday gis kun til foresatte for elever under 18 år.

Innloggingslenke

trondelag.no.ist.com/guardian
Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.)

Lenke til videoguide

http://ist.guidecloud.se/224.guide

Sist oppdatert 03.07.2020