Lånekassen

2021_08_20 - Lånekassen utstyrstipend.jpg

For å få utstyrsstipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2021 må du søke innen 15. november.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend.   

Du får stipendet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, skal du ikke å søke på nytt. Det er mulig å bare søke om utstyrsstipend - du må ikke søke om lån. 

 På Lånekassens nettsider finner du nyttig informasjon om stipend og lån for elever i videregående skole.

Dine sider på lanekassen.no kan eleven:

  • søke om lån og stipend 
  • følge status i saken sin 
  • få svar på søknaden sin

I tillegg har Lånekassen en egen side for elever i videregående skole.

Sist oppdatert 05.11.2021