Ordensreglement

2022_06_21 - Ordensreglement.jpg
Foto: Kimberly Farmer / Unsplash

Alle elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag er underlagt samme forskrift for felles ordensreglement.

Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø.

Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring.

Reglementet skal gi regler om:

  • Målsettinger for skolemiljøet
  • Retningslinjer for oppførsel
  • Konsekvenser av brudd på retningslinjene

Hele ordensreglementet kan leses på nett: Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

I tillegg har skolen utarbeidet egne vurderingskriterier for orden og atferd, og disse vurderingskriteriene er gjeldende til enhver tid: Vurderingskriterier for orden og atferd ved Meldal videregående skole

Sist oppdatert 28.06.2023