Skjema

Her finner du nyttige skjemaer for elever ved Meldal videregående skole.

Egenmelding ved fravær

Fullmaktskjema fra foresatt om levering av egenmeldinger for elever under 18 år

Søknad om permisjon

  • Alt fravær skal registreres av faglærer. Det må søkes til kontaktlærer om fri fra opplæringen i god tid før tidspunktet for eventuelt fravær, og minst 1 uke før.

Søknad om å få redusert fravær ifb med dokumentert fravær

  • Denne rettigheten er hjemlet i en forskrift til Opplæringsloven: § 3-47. Dersom en slik søknad blir avslått, kan den påklages skriftlig til rektor så snart som mulig, senest innen tre uker. Rektor fatter så endelig vedtak. Det er ikke klagerett dersom søknaden ikke er begrunnet i §3-47.

Skjema for reglement i forbindelse med ekskursjoner

  • For alle turer i skolens regi, gjelder notat fra Fylkesrådmannen vedrørende gratisprinsippet, datert mai 2011, revidert høsten 2012. Det gjøres ingen unntak fra dette prinsipp!

Utenlandsreise med elever; tillatelse til legebehandling - Guardians Authorization Form

Skjema for klage på standpunktkarakter

  • Bestemmelsene om klage på karaktersetting finner du i kapittel 5, forskrift til opplæringsloven. Før du tar skrittet og sender inn skriftlig klage, bør du være sikker i din sak - du kan også risikere å få dårligere karakter. Derfor er det lurt å snakke med faglæreren din og høre hva han eller hun mener.

 

Sist oppdatert 21.06.2022