Skolebøker og programvare

Skolebøker lånes gratis fra skolen og organiseres av skolebiblioteket.

Elevene skal signere en lånekontrakt ved utlån av lærebøker. Dette gjøre når de registreres som elever ved skolen.

Informasjon om elev-pc for elever ved videregående skoler i Trøndelag fylke.

Orientering om gratisprinsippet ved studieturer og ekskursjoner i skolens regi.

Sist oppdatert 23.04.2018