23,2 mill til bedriftsintern opplæring

hodetelefon-tastatur_NETT.jpg

Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 millioner i ekstraordinære statlige midler for bedriftsintern opplæring for 2020.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakker for næringslivet i forbindelse med korona-utbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 millioner i BIO-midler for 2020.

Les hele informasjonen fra Trøndelag fylkeskommune med retningslinjer for ordningen bedriftsintern oppløring (BIO Trøndelag)  for 2020 (BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i større bedrifter) 

Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) er føringer i Trøndelagsplanen, Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag, med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak. Her omtales retningslinjene for ordningen.

Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no

BIO1 har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.
BIO2 har søknadsfrist 1.juni 2020.
Kompetansetiltak i større bedrifter har ingen søknadsfrist, men interesserte må gi beskjed innen 1.juni 2020