290 elever klare for skoleåret 2019-2020

IMG_1118.jpg

- Det er gjennomgående veldig gode tall etter 1. inntaket ved Meldal vg skole. Det er gått ut tilbud om plass til 290 elever totalt– elevtallet inneværende skoleår var 258, sier rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt.

Hun sier at det er spesielt gode tall på programområdene på vg1.

På RM (restaurant og matfag) har 15 elever fått tilbud.
På HO (Helse og oppvekst) har 27 fått tilbud. Dette er bortimot en dobling fra skoleåret 2018 – 2019.
Innen TP (teknikk og industriell produksjon) har 50 elever fått tilbud om plass og på vg1 elektrofag har 35 fått tilbud.
Kommende skoleår blir det 1 klasse på bygg og anlegg vg1. Her har elevtallet gått noe ned – det er 16 elever som har fått tilbud på dette programområdet for kommende år.

- Innen noen av tilbudene på vg2 er det noe ledig kapasitet, mens andre er mer enn fylt opp. Transport og logistikk samt lette kjøretøy er populære retninger på vg2.
På vg3 har 11 fått tilbud innen automatisering og 16 innen dataelektronikk, sier Kirkholt.

Rektor opplyser at det er ventelister på de fleste programområdene ved skolen.

- Vi er svært godt fornøyd med responsen fra våre søkere og skal gi alle som takker ja til en plass ved skolen et godt pedagogisk tilbud innenfor det faget de har ønsket seg!