Actionfylt skadestedsøvelse

1-Ulykke_forside.jpg

Det ble en livaktig og actionfylt skadestedsøvelse ved Meldal vgs i dag. Elevene i VG1 Helse og oppvekstfag og VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag hadde alliert seg med Rennebu Røde Kors for å få skolering i førstehjelp på skadested.

Den tenkte dramatiske situasjonen var en ulykke med minibuss der det var åtte involverte skadde. Sjåføren av minibussen hadde fått hjerteproblemer, en person hadde blitt påkjørt og havnet under bussen. Minibussen hadde seks passasjerer som hadde fått ulike skader i ulykken.

Elevene i de to klassene ble delt i grupper og måtte ta ledelse, sette i gang redningsarbeid og starte førstehjelp ved ulykkesstedet.

- Hele opplegget er ett ledd i læreplanen for programfagene i fagene. Mål er å lære grunleggende førstehjelp. VG1 Helse og oppvekstfag har i en lengre periode jobbet med dette som tema. For elevene i VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget var dette delvis en repetisjon fra i fjor, samtidig som de har vært gjennom noen av temaene tidligere i år, sier faglærer Grethe Gunnes.

I tillegg til praktisk redningsarbeid utendørs, fikk elevene også opplæring og praktisk gjennomføring i hjerte-lunge-redning (HLR) av Røde Kors-folkene fra Rennebu.

Både lærere og elever var fornøyd med undervisningsdagen, og opplevde dette som veldig lærerikt, sier Gunnes.

- De som organiserte øvelsen for oss, og stilte opp som markører, var Rennebu Røde Kors. En stor takk til Lene, Tore, Monica, Stein Robert, Malin, Jens Anders og Kirsti. I forrige uke var også en representant fra Rennebu Røde Kors (Lene) her på besøk til oss og hadde teorigjennomgang av førstehjelp, med spesielt vekt på livreddende førstehjelp, sier Grethe Gunnes.

Foto: Grethe Gunnes