Aktivitetsdag 18.september

2-aktivitet.jpg

Alle elever ved Meldal vgs ønskes lykke til på høstens Aktivitetsdag onsdag 18.september. Aktivitetene er laget etter forslag fra elevrådet.

Aktivitetsdagen starter tilvanlig skoletid og elevene møter dermed til vanlig tid kl. 07.40 og skoleskyssen går som vanlig.

Alle elever velger aktiviteter og liste over mulighetene er presentert for alle klasser av tillitsvalgt. Klikk her og se mulighetene. (.docx-fil) Følg lenka og få informasjon om påmelding.

Lærere vil bli satt opp som ansvarlig for de ulike aktivitetene og blir fordelt etter behov når påmeldingene har kommet inn.

Alle elever krysser av for to alternative aktiviteter i prioritert rekkefølge. Det er ikke sikkert alle kan få førsteønske. Det er mulig for enkeltelever i en klasse å melde seg på en lagaktivitet. Da setter vi sammen samlelag.

Aktivitetene:

  • Fotball: Foregår på kunstgrasbanen på Løkken. Turneringa spilles med klasselag, evt. med maks 2 sammenslåtte klasser. 5 - 8 spillere pr. lag.
  • Ball (kanonball/elefantball): I Meldalshallen. Turneringa spilles med klasselag. 4 - 7 spillere pr.lag?
  • Tur (med natursti): Det legges opp til en skogstur i nærområdet til skolen. Husk varme klær og egnet fottøy, sekk, samt mat og drikke.
  • Volleyball: I Meldalshallen. Turnering med klasselag. 5 – 7 spillere pr. lag.

Nærmere informasjon sendes ut når elevene er fordelt på aktivitetene

Frist for påmelding:
Fredag 13. september kl. 14.00