Ber om at utdanningstilbud opprettholdes

dataelektronikk.jpg

Felles skoleutvalg for Meldal og Orkdal vgs ber i vedtak fra siste møtet at utdanningstilbudene ved de to skolene opprettholdes neste skoleår.

Årsaken til at saken er på dagsorden er fylkesrådmannens forslag om å ikke lyse ut Vg1 Design og Håndverk, samt Vg2 Data- og elektronikk ved Meldal vgs foran kommende skoleår. Dette begrunnes bl.a med lav søkning over tid, skolen må tilpasse seg ny ressursfordelingsmodell, og at det er for mange klasser i Trøndelag på dette området (El.nikk). Det foreslås ingen endringer av tilbudet ved Orkdal vgs. Fylkesrådmannen har bedt skolene uttale seg om saken.

Skoleutvalget vedtok følgende på møtet 5. november 2018:
"Det er viktig at både Meldal og Orkdal vgs opprettholder alle tilbud i tråd med høringsuttalelsene. Skoleutvalget støtter uttalelsene fra skolene og næringslivet, og tar saken for øvrig til orientering."

Les hele referatet her. (.pdf-fil)

Les flere innspill og uttalelser her.