Besøk fra Børsa skole lærte om kildesortering

3-Børsa-besøk_nett.jpg

Elever og ansatte ved Børsa skole er i gang med et større arbeid med fokus kildesortering og miljøvern. De tok turen til Meldal videregående skole for å lære.

Rektor Solveig Øiaas og vaktmester Geir Sørensen sammen med elevene Ylva Louise Skånø Willmann, Torben Hamel og Phillip Esp Kristensen fra Børsa skole, kom onsdag 7. november på ekskursjon.

- De hadde valgt å besøke vår skole for vi har løst noen av utfordringene omkring denne problematikken, forteller fagleder ved Meldal vgs Anne Lise Kirkholt. - De kunne fortelle at de var blitt anbefalt å dra nettopp til Meldal vgs fordi her var det allerede mange gode løsninger på kildesorteringen.

Representantene fra Børsa skole fikk omvisning på klasserom, i kantina og på fellesareal for å se på konkrete tiltak skolen gjør for å øke andelen avfall som kildesorteres. Driftsansvarlig på skolen Arild Moe sammen med fagleder Anne Lise Kirkholt, fortalte om skolens rutiner på området. Besøket ble avsluttet i skolens Miljøstasjon hvor de unge elevene sugde til seg alt av informasjon og kom med gode innspill og spørsmål!

Phillip, Ylva og Torben delte villig informasjon om hvordan de jobber med dette temaet på skolen i Børsa og hvor viktig det er for deres egen framtid at alle lærer mer om hvordan avfall og søppel skal behandles på best mulig måte!

Alle bilder: Knut Dyrli Angelsen

Vaktmester Geir Sørensen ved Børsa skole, fagleder ved Meldal vgs Anne Lise Kirkholt, driftsansvarlig ved Meldal vgs Arild Mo, rektor Solveig Øiaas sammen med elevene Ylva Louise Skånø Willmann, Torben Hamel og Phillip Esp Kristensen fra Børsa skole.